პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა და ტვირთების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა კომპანიის სიძლიერის ის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. საერთაშორისო გადაზიდვების სფეროში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს ტვირთის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას და იმას, თუ რამდენად არის მზად გადამზიდავი კომპანია წარმოქმნილი ზიანის შემთხვევაში საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში კომპანია “GOLD WAY”-ს აქვს სამი ძირითადი უპირატესობა:
  • დაზღვეული ტვირთები
  • სრული პასუხისმგებლობა ტვირთის აღებიდან საბოლოო დანიშნულების წერტილამდე.
  • ზარალის წარმოქმნისას ორმხრივ შეთანხმებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება.

არ გამოტოვო სპეციალური შეთავაზებები

გამოიწერე GOLDWAY