სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვები საერთაშორისო გადაზიდვებს უდიდესი როლი ენიჭება როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის, აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკისა და ბიზნეს სექტორის განვითრებისთვის. საერთაშორისო გადაზიდვების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვები. აღნიშნული მიმართულებით GOLD WAY ბაზრის უპირობო ლიდერია. GOLD WAY გთავაზობთ ტვირთის საერთაშორის სახმელეთო გადაზიდვის მომსახურების სრულ სპექტრს, რაც მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება ნაკრები ტვირთები ევროპიდან ნაკრები ტვირთები თურქეთიდან […]