ტვირთის დაზღვევა და პასუხისმგებლობა გადაზიდვისას

ტვირთის დაზღვევა და პასუხისმგებლობა გადაზიდვისას საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვების სფეროში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს ტვირთის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას და იმას, თუ რამდენად არის მზად გადამზიდავი კომპანია წარმოქმნილი ზიანის შემთხვევაში აიღოს კუთვნილი პასუხისმგებლობა. ტვირთის უსაფრთხო ტრანსპორტირებაზე ზრუნვა GOLD WAY-ს სიძლიერის ის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში ჩვენ გაგვაჩნია სამი ძირითადი პრინციპი: 1.გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევა […]