საბროკერო მომსახურება

საბროკერო მომსახურება “Gold Way”  გთავაზობთ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას როგორც ექსპორტზე, ასევე, იმპორტზე. ჩვენი კომპანია იღებს საბროკერო პასუხისმგებლობას ტვირთის აღებიდან მისი საბოოლოო დანიშნულების წერტილამდე, რაც ითვალისწინებს ყველანაირი საბაჟო პროცედურის და საბუთების სწორად და დროულად წარმოებასა და კონტროლს. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ყველა სახის საბუთის მომზადებას: საექსპორტო დეკლარაცია (EX1); ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (T1); საშიში ტვირთის […]