ტვირთი ტრანსპორტირება ირანიდან – ტვირთები გადაზიდვა

ტვირთი ირანიდან – ტრანსპორტირება საუკეთესო პირობებით! ტვირთების ტრანსპორტირება ირანიდან – ეს არის კომპანია GOLD WAY-ს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ჩვენი მთავარი უპირატესობა ტვირთის გადაზიდვის ოპტიმალური პირობებია, როგორც ფასის, ისე ვადების მხრივ, ჩვენი მომხმარებლის ტვირთი დაზღვეულია, ხოლო გადაზიდვა ხორციელდება დამკვეთის მონიტორინგის ქვეშ, მას ყოველთვის გააჩნია ინფორმაცია, ტვირთის ადგილმდებარეობისა და მდგომარეობის თაობაზე. ჩვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ოპტიმალური პირობები […]

სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვები საერთაშორისო გადაზიდვებს უდიდესი როლი ენიჭება როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის, აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკისა და ბიზნეს სექტორის განვითრებისთვის. საერთაშორისო გადაზიდვების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვები. აღნიშნული მიმართულებით GOLD WAY ბაზრის უპირობო ლიდერია. GOLD WAY გთავაზობთ ტვირთის საერთაშორის სახმელეთო გადაზიდვის მომსახურების სრულ სპექტრს, რაც მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება ნაკრები ტვირთები ევროპიდან ნაკრები ტვირთები თურქეთიდან […]