ტვირთის სახმელეთო გადაზიდვა

ტვირთის სახმელეთო გადაზიდვა – 4 უპირატესობა ტვირთის გადაზიდვა სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი – სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო და სარკინიგზო გზებით. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ სახმელეთო გადაზიდვის 5 ძირითად უპირატესობას: 1.ტვირთის უსაფრთხოება როდესაც საუბარია ტვირთის ტრანსპორტირებაზე, პირველ რიგში ყურადსაღებია უსაფრთხოების საკითხი. ამ კუთხით სახმელეთო გადაზიდვას გააჩნია უპირატესობა, რადგან ტვირთის დაზიანების შანსი, შედარებით დაბალია. 2. ეკონომიურობა ხშირ შემთხვევაში, […]