საერთაშორისო გადაზიდვებისაერთაშორისო გადაზიდვები

საერთაშორისო გადაზიდვები:

  • სახმელეთო გადაზიდვები;
  • საზღვაო გადაზიდვები;
  • საჰაერო გადაზიდვები;
  • სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა;
  • საბროკერო მომსახურება;
  • არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა;

არ გამოტოვო სპეციალური შეთავაზებები

გამოიწერე GOLDWAY