სახიფათო ტვირთები

სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გერემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობას. ასეთი ტვირთების საავტომობილო გდაზიდვა ხორციელდება სახიფათო ტვირთების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულების (ADR) და სპეციალური ინსტრუქციის თანახმად. სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისთვის გამოიყენება სპეციალურად მოწყობილი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებზეც შესაბამისი ნებართვაა გცემული, მძღოლებს კი სპეციალური მომზადება აქვთ გვლილი.

გაეროს მიერ სახიფათო ტვირთები დაყოფილია 9 კლასად:

  1. ფეთქებადი მასალები და საგნები
  2. შეკუმშული და წნევის ქვეშ გახსნილი გაზები
  3. ადვილად აალებადი სითხეები
  4. ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები
  5. მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები
  6. შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები
  7. რადიოაქტიური ნივთიერებები
  8. მჟანგავი ნივთიერებები
  9. სხვა სახიფათო ნივთიერებები

არ გამოტოვო სპეციალური შეთავაზებები

გამოიწერე GOLDWAY