ტვირთის სახმელეთო გადაზიდვა – 4 უპირატესობა

ტვირთის გადაზიდვატვირთის გადაზიდვა სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი – სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო და სარკინიგზო გზებით.

ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ სახმელეთო გადაზიდვის 5 ძირითად უპირატესობას:

1.ტვირთის უსაფრთხოება

როდესაც საუბარია ტვირთის ტრანსპორტირებაზე, პირველ რიგში ყურადსაღებია უსაფრთხოების საკითხი. ამ კუთხით სახმელეთო გადაზიდვას გააჩნია უპირატესობა, რადგან ტვირთის დაზიანების შანსი, შედარებით დაბალია.

2. ეკონომიურობა

ხშირ შემთხვევაში, ტრანსპორტირების დანახარჯები ნაკლებია, ვიდრე სხვა ფორმით განხორციელებული გადაზიდვების შემთხვევაში.

3. მოქნილობა

სახმელეთო ტრანსპორტი უფრო მოქნილია, მას შეუძლია მიაღწიოს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ფაქტობრივ დანიშნულებას, რაც სხვა ტიპის ტრანსპორტის შემთხვევაში შეზღუდულია.

4.სისწრაფე

მართალია სხვა ტიპის ტრანსპორტი უფრო სწრაფად ახორციელებს საერთაშორისო გადაზიდვებს, თუმცა მეორე მხრივ სახმელეთო გადაზიდვების დროს, უფრო სწრაფად ხდება ჩატვირთვა / ჩამოტვირთვის პროცესი, რაც მის ერთ-ერთი უპირატესობად უნდა განვიხილოთ.

არ გამოტოვო სპეციალური შეთავაზებები

გამოიწერე GOLDWAY